Gyventojų dėmesiui,

Paskutinis atnaujinimas | 2015-05-15

 

2015 m.  balandžio 1 d. pasikeitė paraiškų daugiabučiams namams modernizuoti teikimo tvarka – dabar jos bus priimamos pagal naująją kvietimų sistemą, t.y. LR Aplinkos ministerija skelbs kvietimus teikti paraiškas ir jos pagal tam tikrą tvarką bus vertinamos, tačiau tiems daugiabučiams namams, kuriems buvo parengti investicijų planai aukščiau minėta tvarka negalioja ir galima dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje be paraiškų teikimo.

Jeigu gyventojai pageidautų  toliau vykdyti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) programą, turėtų kreiptis į SĮ „Raseinių butų ūkis“. Tuomet būtų organizuojamas susirinkimas, kurio metu butų ir kitų patalpų savininkai priimtų sprendimą dėl tolimesnės namo renovacijos eigos.

Spausdinti