Paskelbtas Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos III-asis etapas

Paskutinis atnaujinimas | 2016-10-06
LR aplinkos ministerija paskelbė Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos III-ąjį etapą ir kviečia savivaldybės administracijas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus. Priimamų paraiškų skaičius ribotas, Raseinių rajono savivaldybei skirtas paraiškų skaičius – 7. Šiuo metu dalyvauti III-ajame etape yra prašymus pateikę šešių daugiabučių namų: Jaunimo g. 12, Jaunimo g. 21, Jaunimo g. 23, Dariaus ir Girėno g. 28, Maironio g. 12 ir Domininkonų g. 4, Raseiniai butų ir kitų patalpų savininkai.
Kviečiame pasinaudoti teikiama valstybės parama – 30 % energijos efektyvumą didinančių priemonių įdiegimui ir dalyvauti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, III-ajame etape. Norintys dalyvauti, prašome kreiptis į SĮ „Raseinių butų ūkis“, Maironio g. 10, Raseiniai, tel. nr. 8 428 51 561, mob. 8 645 94 500 arba el. paštu rasbutuk6@gmail.com
Spausdinti