Veiklos sritys

Herbas

Savivaldybės įmonė yra iš Raseinių rajono savivaldybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso Raseinių rajono savivaldybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. Įmonė yra ribotas civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonė turi sąskaitas banke. Įmonės buveinė – Maironio 10, Raseiniai. Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu , Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu , kitais teisės aktais bei įmonės įstatais. Įmonės veiklos laikotarpis yra neribotas. Įmonės tikslas – butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimas. Įmonė, vykdydama administratoriaus funkcijas, priskaičiuoja gyvenamųjų patalpų nuomininkams (savivaldybės butuose) ir butų savininkams mokesčius už komunalines ir kitas paslaugas bei juos surenka

Paskutinis atnaujinimas: 2016-08-09_06:51:50